FRIVILLIGHETS ARBEID.

 

Langesund Sjømat- & Fiskefestival er helt avhengi av at frivillige bidrar til arrangementet, med sin innsats.

Vi har samarbeid med mange foreninger og lag:

Disse, sammen med flere personlige intresserte og festivalens egne medlemmer bidrar med mange dugnadstimer, og vi er meget takknemlig for dette.

 

Ønsker Du å være med på å arrangere en kjempe inspirerende festival med mange virkeområder, ta gjerne kontakt med oss.

Vi er takknemlig for all hjelp vi kan få, slik at det bidrar til å fremme festivalen, lokalsamfunnet og vår region.