Messe:

Langesund Sjømat- & Fiskefestival (LSFF) er en arena hvor mange målgrupper er tilstede.

Vi gir muligheter for å selge/profilere produkter innen sjømat, kystkultur, fiske og lignende.

LSFF er også en arena for informasjonsrettet virksomhet innen maritime tema.

Aktører som faller innenfor disse kategoriene, vil prioriteres i våre messeområder.

For å få messeplass hos oss, må du kontakte Kai Thorsen Dalenekaidalene@gmail.com

Prisen er 1000,- for 3X3 m plass, telt stiller utstiller med selv.

 

Har du spørsmål, kan dette også sendes på overnevnte mailadresse.