Langesund Sjømat- og Fiskefestival (LSFF) er en videreutvikling og fornying av tidligere Langesund Fiskefestival som startet opp i 1989.

Endringene baserer seg på en prosjektrapport som ble utviklet i løpet av 2009/2010.

 

Fra å være en festival som hovedsakelig rettet seg mot sportsfiskere, fritidsfiskere og fiskeinteresserte barn og voksne, har den ”nye” festivalen et større omfang i størrelse og interessegrupper.

 

Vårt nye Formål:

LSFF skal være en festival som retter seg mot et bredt publikum, samt være interessant for flere målgrupper.

Festivalen skal danne et naturlig knutepunkt mellom sports- & rekrasjonsfiskere, sjømatprodusenter, fiskerinæring, havforskningsmiljø, restaurantbransjen, forbrukere og publikum.

Festivalen arrangeres i Langesund hvert år, i begynnelsen av august.

 

LSFF inngår fortsatt i Skagerrakfestivalene, som er et samarbeidsforum for flere festivaler i Langesund.

Langesund Sjømat- & Fiskefestival er organisert på følgende måte:

Festivalen hadde sin første storsatsning etter det nye konseptet i 2011.

Hvert år vil en Festivalrapport bli utarbeidet, som beskriver gjennomføringen det året, og dets resultater.

Rapportene kan lastes ned her:

 

2011

2012