Langesund Sjømat- & Fiskefestival (LSFF) ønsker å velge ut et visst antall sponsorer som man ønsker å ha en bedre og mer langsiktig relasjon til, samt ha kontakt med disse også mellom festivalene.

Sponsorene kan grupperes som :

 

LSFF har flere former for sponsoravtaler:

Det er utviklet en sponsormappe, som inneholder informasjon, rettningslinjer og muligheter for aktører som ser arrangementet som intressant.

Sponsormappen, sammen med Festivalrapporten fra fjorårets arrangement, gir et godt grunnlag for å opprette et samarbeid:

 

Sponsormappe

Festivalrapport

 

Hvis Din bedrift/organisasjon er intressert i et samarbeid, finner Du kontaktinformasjon i menyen til venstre.